Zapewniamy optymalne rozwiązania finansowe
Ubezpieczenia indywidualne

Zbiorowe ubezpieczenie na życie
dla osób przystępujących indywidualnie

Produkt adresowany jest do osób, które nie mogą się ubezpieczyć w zakresie dostępnym w umowach typu grupowego/pracowniczego. Osoby tworzące grupę Ubezpieczonych nie muszą być pracownikami zatrudnionymi u jednego pracodawcy na podstawie umowy o pracę ani w żaden inny sposób.


Mogą to być osoby pracujące na umowę zlecenie, o dzieło, osoby wolnych zawodów, osoby prowadzący własną działalność, członkowie stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, a nawet osoby bez stałego zatrudnienia.

ZALETY   
1.  szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego najbliższych,
2.  trzy warianty zakresu ochrony ubezpieczeniowej dopasowane do indywidualnych potrzeb,
3.  wysokie kwoty świadczeń, zależne od wybranego wariantu i sumy ubezpieczenia,
4.  poziom składek gwarantujący wybór wariantu według indywidualnych możliwości finansowych klienta,
5.  stała składka przez cały okres ochrony ubezpieczeniowej,
6.  brak wymogu badań lekarskich

7. szeroki zakres świadczeń w ramach Medical Assistance:
   - Konsultacja telefoniczna z Lekarzem
   - Medyczna Platforma Informacyjna
   - Wizyta Lekarza pierwszego kontaktu
   - Transport do Placówki medycznej
   - Transport pomiędzy Placówkami medycznymi
   - Transport z Placówki medycznej do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego zlokalizowanego na Terytorium Polski
   - Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu
   - Opieka domowa po Hospitalizacji
   - Pomoc psychologa
   - Organizacja procesu rehabilitacji
   - Organizacja zakupu lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
   - Dostarczenie lekarstw
   - Przewóz Dzieci
   - Przewóz opiekuna do Dzieci
   - Pobyt w szpitalu dla prawnego opiekuna Dziecka
   - Osobisty Asystent Medyczny


Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie - wariant 001
pobierz »

Warunki zbiorowego ubezpieczenia na życie - wariant 002/003
pobierz »

Kursy walut

Kursy krzyżowe są obsługiwane przez Investing.com Polska.
więcej notowań
STREFA KLIENTA
Newsletter
Szybki kontakt